Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Welkom

Wij zijn Pento. Experts in horen, spreken en verstaan. Vanuit verschillende locaties in Noord-, Oost- en Midden-Nederland begeleiden, onderzoeken en adviseren wij mensen die problemen hebben op het gebied van taal, spraak en/of gehoor. Wij bieden audiologische zorg en vroegbehandeling.

Mensen die voor hulp bij ons komen, zoeken een helder antwoord en een passende oplossing. Pento is er voor deze mensen. Met deskundige medewerkers, een uitgebreide diagnostiek en een breed pakket aan diensten. Van onderzoek en revalidatie tot vroegbehandeling. Waar nodig én mogelijk werken we graag samen met anderen. Om mensen te helpen, gaan we ver. Verder dan de rest.